JAVIER FERNÁNDEZ BOOKSHOP
Claudio Moyano, 28 Telf.(34) 91.369.33.52  MADRID 28014 consultas@libreriaJavierFernandez.com Activos: 861
Advanced Basket Conditions Contact us location LegalNotice
A Nosa Terra.
Number Book Euro Basket laguage:
55829 55829 CALO LOURIDO, Francisco.: XENTES DO MAR. TRABALLOS, TRADICION E COSTUMES.  Vigo.  1996.  A Nosa Terra.  19x12. 108p.  Ilstr. 30EUR. To the basket! GALLEGO
74170 74170 CARBALLO, Francisco. LOPEZ, Felipe Senén. LOPEZ CARREIRA, Anselmo.: HISTORIA DE GALICIA. 1-2. PREHISTORIA E IDADE ANTIGA. IDADE MEDIA. IDADE MODERNA. IDADE CONTEMPORANEA.  Vigo.  1991.  A Nosa Terra.  24x17. 285p.  Fotog. Colab.: L. Obelleiro, B. Alonso. 24EUR. To the basket! ESPAÑOL
55763 55763 CASAS, Víctor.: ESCRITOS POLITICOS.  Vigo.  1996.  A Nosa Terra.  20,5x14,5. 179p.  Fotogr. Est. Introductorio y selecc. A. Romasanta. 9EUR. To the basket! GALLEGO
55484 55484 RABUÑAL, Henrique.: MANUEL MARTINEZ MURGUIA.  Vigo.  1999.  A Nosa Terra.  18x12. 56p.  Fotogr. Ilstr. Enc. Cart. Ed. 9EUR. To the basket! GALLEGO
55639 55639 SEIXO PASTOR, Marcos.: ROBERTO BLANCO TORRES.  Vigo.  1998.  A Nosa Terra.  18x12. 62p.  Fotogr. Ilstr. De Maside. Enc. Cart. Ed. 5EUR. To the basket! GALLEGOAdd to Google
The basket is emptyAdvanced Basket Conditions Contact us location LegalNotice