JAVIER FERNÁNDEZ BOOKSHOP
Claudio Moyano, 28 Telf.(34) 91.369.33.52  MADRID 28014 consultas@libreriaJavierFernandez.com Activos: 336
Topics Publishers Advanced Basket Conditions Contact us location LegalNotice
A Nosa Terra.
Number Book Euro Basket laguage:
55829 55829 CALO LOURIDO, Francisco.: XENTES DO MAR. TRABALLOS, TRADICION E COSTUMES.  Vigo.  1996.  A Nosa Terra.  19x12. 108p.  Ilstr. 30EUR. To the basket! GALLEGO
74170 74170 CARBALLO, Francisco. LOPEZ, Felipe Senén. LOPEZ CARREIRA, Anselmo.: HISTORIA DE GALICIA. 1-2. PREHISTORIA E IDADE ANTIGA. IDADE MEDIA. IDADE MODERNA. IDADE CONTEMPORANEA.  Vigo.  1991.  A Nosa Terra.  24x17. 285p.  Fotog. Colab.: L. Obelleiro, B. Alonso. 24EUR. To the basket! ESPAÑOL
55763 55763 CASAS, Víctor.: ESCRITOS POLITICOS.  Vigo.  1996.  A Nosa Terra.  20,5x14,5. 179p.  Fotogr. Est. Introductorio y selecc. A. Romasanta. 9EUR. To the basket! GALLEGO
55484 55484 RABUÑAL, Henrique.: MANUEL MARTINEZ MURGUIA.  Vigo.  1999.  A Nosa Terra.  18x12. 56p.  Fotogr. Ilstr. Enc. Cart. Ed. 9EUR. To the basket! GALLEGO
55639 55639 SEIXO PASTOR, Marcos.: ROBERTO BLANCO TORRES.  Vigo.  1998.  A Nosa Terra.  18x12. 62p.  Fotogr. Ilstr. De Maside. Enc. Cart. Ed. 5EUR. To the basket! GALLEGOAdd to Google
The basket is emptyHome Topics Publishers Advanced Basket Conditions Contact us How to buy location LegalNotice